Naar inhoud
Rampenplanning
Rampenoefening

De rampenplanning is het geheel van de voorbereidingen die de gemeente heeft getroffen om mogelijke incidenten snel en doelmatig te bestrijden.

De rampenplanning onstaat in de gemeentelijke veiligheidscel. Deze cel bestaat uit de verantwoordelijken van de verschillende disciplines van de rampenplanning zoals politie, brandweer, civiele bescherming, logistieke en medische hulpverlening, informatie van de bevolking ... De veiligheidscel brengt de risico's in kaart, bespreekt de problemen met de verschillende disciplines en maakt alarmschema's op. Dit alles wordt opgenomen in een aantal nood- en interventieplannen. De veiligheidscel zorgt ervoor dat deze plannen regelmatig getoetst en ingeoefend worden. Daarnaast adviseert de veiligheidscel de burgemeester tijdens crisissituaties.