Naar inhoud
Nucleaire veiligheid
 • Veiligheidscel
 • correspondentie:

  Administratief centrum
  Binnenplein 1
  2070 Zwijndrecht
Openingstijden
elke werkdag 9-12 u.
dinsdag ook van 17.30-19.30 u.
woensdag ook van 14-16 u.
Je kan ook een afspraak maken.
Kerncentrale Doel

De kans op een nucleair ongeval is miniem, maar niet onbestaande. Daarom is het belangrijk dat je goed weet wat te doen in zo'n geval. Bij een ernstig ongeval in een kerncentrale kun je worden blootgesteld aan hoge dosissen straling. Die kunnen leiden tot allerlei aandoeningen. Je kunt je hiertegen beschermen een eenvoudige maatregelen, zoals schuilen in een gebouw.
Zwijndrecht ligt minder dan 20 km van de kerncentrale van Doel. Daarom kan elke inwoner gratis jodiumtabletten afhalen bij zijn apotheek.

Wat kun je doen bij een nucleair ongeval?

Zodra er zich een ernstig nucleair ongeval voordoet, komen deskundigen en beleidsverantwoordelijken samen in crisiscentra om te overleggen en om hun acties op elkaar af te stemmen. Ze geven je aanbevelingen en ze nemen de nodige maatregelen om je te beschermen.
Je eigen bescherming en die van je familie, begint bij jezelf. Je kunt heel wat doen.
Een ongeval in een kerncentrale gaat vaak samen met een uitstoot van radioactieve stoffen, waaronder radioactief jodium. Je kunt je hiertegen beschermen door te schuilen. Dat is een heel doeltreffende maatregel. Blijf dus binnen en luister naar radio en televisie voor verdere informatie. Er kan ook beslist worden om te evacueren. Dat gebeurt enkel als het ook veilig kan verlopen. Het zou immers gevaarlijk zijn om te evacueren wanneer je je in een radioactieve wolk bevindt. Ten slotte kan de overheid je ook aanbevelen om niet-radioactief jodium in te nemen. Dat zijn de jodiumtabletten die iedereen in Zwijndrecht gekregen heeft.
De belangrijkste raadgevingen zijn:
 1. Blijf binnen of ga naar binnen. Schuilen in een gebouw is een eenvoudige, snelle en doeltreffende maatregel om je te beschermen. Blijf binnen tot het alarm officieel wordt opgeheven.
 2. Sluit ramen en deuren. Neem plaats in een centrale ruimte op de benedenverdieping. Verwijder je van de ramen. Die bieden minder bescherming dan een muur.
 3. Luister naar de radio en kijk tv voor nieuwe raadgevingen en nieuwe informatie.
 4. Telefoneer niet onnodig. Een overbelasting van het telefoonnetwerk kan de hulpverlening verstoren.
 5. Laat je kinderen op school. Binnen blijven is ook hun beste bescherming. De leerkrachten volgen dezelfde richtlijnen als jij.

Waarvoor dienen jodiumtabletten?

Bij een nucleair ongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Dat kan via de luchtwegen of via besmet voedsel in je lichaam terechtkomen. Je schildklier slaat jodium op tot ze ermee verzadigd is. Zo word je van binnen uit bestraald. Door die voortdurende bestraling neemt de kans op kanker en andere ziekten aanzienlijk toe. Als je je schildklier vooraf verzadigd met niet-radioactief jodium, kan er geen radioactief jodium meer bij en voorkom je die langdurige bestraling.
Jodiumtabletten zijn een geneesmiddel. Neem de tabletten alleen bij een nucleair ongeval waarbij radioactief jodium vrijkomt en na aanbeveling door de overheid. Volg daarom de radio- en televisie-uitzendingen.
Jodiumtabletten geven geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die door het lichaam worden opgenomen. Tegen die stoffen bescherm je je best door tijdig te schuilen. Ze bieden ook geen bescherming tegen uitwendige bestraling, zoals tijdens een medisch onderzoek met gebruik van straling.

Wie mag jodiumtabletten innemen?

Bij een nucleair ongeval zal de overheid meedelen wie de tabletten moet innemen. Vooral baby's en jonge kinderen lopen een verhoogd risico. Dat geldt nog meer voor ongeboren baby's in de buik van hun zwangere moeder. Kinderen en zwangere vrouwen moeten desnoods prioriteit krijgen bij het gebruik van de jodiumtabletten.
De bijsluiter bevat meer informatie over de dosis. Die is afhankelijk van je leeftijd. Ook de gevallen waarin het gebruik van de tabletten beter vermeden wordt, staan vermeld. Als je je daarin herkend, neem dan vooraf contact op met je huisarts of specialist.