Naar inhoud
Opvoedingsondersteuning
Openingstijden

Secretariaat
elke werkdag 9-12 u.
dinsdag ook van 17.30-19.30 u.
woensdag ook van 14-16 u.
Je kunt ook een afspraak maken.

Kobbe en Kozze
Alle schooldagen van 7 u. tot schooltijd en van einde school tot 18.30 u.
Woensdagnamiddag van einde schooltijd tot 18.30 u. 
Pedagogische studie-, snipper- en vakantiedagen van 7 tot 18.30 u. 
Tijdens de zomervakantie is de opvang twee weken gesloten, ook tussen kerstmis en nieuwjaar.


Een van de moeilijkste - maar tegelijk ook boeiendste - opdrachten in een mensenleven is zorgen dat je kinderen in een veilige en harmonieuze omgeving kunnen opgroeien tot zelfstandige en gelukkige mensen. Soms lijkt dit niet te lukken. Dan kan een luisterend oor, een praktische tip of een schouderklop je toch weer op het juiste spoor zetten. In Zwijndrecht zijn er een aantal initiatieven die je op die moeilijke momenten ondersteunen.

contact: huisvanhetkind@zwijndrecht.be

1. Een gesprek met de psychologe van het OCMW
Wanneer je psychische moeilijkheden zoals depressiviteit, angst, lichamelijke klachten, verliesverwerking (na een overlijden of echtscheiding bijvoorbeeld), relatieproblemen, opvoedingsproblemen e.d. ervaart, dan kan je als inwoner van Zwijndrecht of Burcht beroep doen op de psychologe van het OCMW.
Zowel mensen met een individuele problematiek als koppels en gezinnen kunnen hier terecht.
Na één of enkele verkennende gesprekken zal de psychologe samen met jou een behandelingsplan uitwerken. Doorgaans wordt dan een begeleiding in het OCMW zelf opgestart in de vorm van ondersteunende gesprekken of psychotherapie.
Soms blijft de hulpverlening beperkt tot één of enkele gesprekken waarin bepaalde informatie verstrekt wordt of advies verleend wordt. Indien nodig zal de psychologe jou doorverwijzen naar andere hulpverleningsinitiatieven.
De gesprekken met de psychologe hebben steeds een vertrouwelijk karakter en zijn kosteloos.

Je kan een afspraak maken op het nummer 03/250 18 18 of 03/250 18 20.
De psychologe is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag.
Gesprekken vinden bij voorkeur plaats in het OCMW zelf (Dorp Oost 45). Een huisbezoek is mogelijk indien mensen zich niet kunnen verplaatsen of indien de aard van de problematiek dit vereist.

2. Een gesprek met een deskundige van Kind en Preventie
Heb je vragen over de opvoeding van baby's en peuters (jonger dan 3 jaar), dan kun je terecht bij Kind en Gezin. Via de verpleegster of de dokter van het consultatiebureau kun je een afspraak maken met de opvoedingsdeskundigen. Zij staan je met raad en daad bij met jouw kleine en grote zorgen. Deze gesprekken zijn gratis. 

3. Vormingen en lezingen
Een aantal keren per jaar organiseert de dienst preventieve gezinsondersteuning ook vormingsavonden, lessenreeksen of informatiebijeenkomsten rond een specifiek opvoedingsthema.  

Je kunt met je opvoedingsvragen steeds terecht bij de deskundigen van groeimee.be.