Naar inhoud
Dienst Personeel
Openingstijden

elke werkdag 9-12 u.
dinsdag ook van 17.30-19.30 u.
woensdag ook van 14-16 u.
Je kan ook een afspraak maken.

De personeelsdienst streeft naar een kwaliteitsvolle, professionele dienstverlening gericht naar onze klanten nl. de personeelsleden, de diensten en de hele organisatie. Via het humanresourcesbeleid trachten we de nodige ondersteuning te bieden aan alle diensten van de gemeente om hen te helpen op een effectieve en efficiënte manier hun doelstellingen te bereiken.

 

Voor volgende diensten kunnen onze interne klanten bij ons aankloppen:

  • verloven, ziekte, arbeidsongevallen, loopbaanonderbreking
  • persoonlijke personeelsdossiers
  • vorming, evaluatie, loopbaanplanning
  • loonadministratie, vergoedingen en toelagen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering
  • personeelsbehoefteplan en organigram
  • arbeidsreglement en rechtspositieregeling
  • uurregelingen, glijtijd, tijdregistratie en toegangscontrole
  • welzijn op het werk
  • vakbondsoverleg
  • onthaal nieuwe personeelsleden
  • opzegging, ontslag en pensioen
  • loon en pensioen mandatarissen, presentiegelden gemeenteraadsleden

 

Uiteraard kan iedereen op de personeelsdienst terecht voor:

 • vacatures, sollicitaties, examens, aanwervingsvoorwaarden, vakantiejobs, stages.

wat doet deze dienst?