Naar inhoud
Dienst Project- en Beleidsmanagement
Openingstijden
elke werkdag 9-12 u.
dinsdag ook van 17.30-19.30 u.
woensdag ook van 14-16 u.
Je kan ook een afspraak maken.
Contactpersoon

De dienst Project - en Beleidsmanagement staat in voor een efficiëntieverhoging van de vele en toenemende taken van een gemeentebestuur, het voldoen aan de opgelegde taken uitgevaardigd door de hogere overheid en het ondersteunen van alle diensten in hun werkprocessen, kaderend in volgende domeinen:

  • Algemeen projectmanagement
  • Interne controle en procesmanagement
  • Beleidsplanning en beleidsondersteuning
  • Projectbegeleiding en projectondersteuning

Er werd in de eerste plaats een aanzet gegeven tot het invoeren van een intern controlesysteem (ICS). Interne controle is een geheel van maatregelen en procedures die opgebouwd zijn om een "redelijke" zekerheid te verschaffen in een aantal domeinen.Dit wordt immers door het nieuwe gemeentedecreet wettelijk opgelegd. In een eerste fase worden alle gemeentelijke processen in kaart gebracht.

Kaderend binnen het nieuwe gemeentedecreet moet elk gemeentebestuur ook een strategische nota en een financiële nota voorleggen. In het eerste document staan de vooropgestelde doelstellingen voor een periode van zes jaar, in het tweede document staat de financiële impact van de gekozen doelstellingen voor deze periode. Met andere woorden, elk bestuur moet zijn beleid plannen en een lange termijn visie ontwikkelen. Project- en Beleidsmanagement stuurt dit gepast aan. De gemeente Zwijndrecht werkt al enkele jaren op deze manier. Momenteel werd de beleidsnota 2010 voorgelegd aan de gemeenteraad en goedgekeurd.

Binnen ons bestuur zijn er ook een aantal projecten lopende die begeleid worden inzake de aanpak, de budgettering, het beschrijven en halen van de doelstellingen, de communicatie, het tijdskader, de betrokken partijen, ...Immers door de complexer wordende materie en wetgeving is het aangewezen om op een projectmatige manier te gaan werken.

Samengevat het procesgericht denken en het projectmatig handelen introduceren binnen de gehele gemeentelijke administratie.

relevante info