Naar inhoud
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
 • Werkwinkel Antwerpen-Centrum
  Kipdorp 49, Antwerpen
  t 03 203 47 30

  PWA Zwijndrecht
  OCMW, Dorp Oost 45, Zwijndrecht
  nadia.pauwels@vdab.be

 • t 03 250 18 48
Openingstijden
PWA Zwijndrecht
maandag tot en met donderdag van 9 u. tot 12 u.
woensdag op afspraak
vrijdag gesloten
 
Werkwinkel Antwerpen
www.werkwinkel.be
logo PWA

De Werkwinkel
In een werkwinkel kun je terecht voor info en persoonlijk advies over werk en opleiding.
In een contactpunt krijg je nuttige info over werk en opleiding. In sommige locaties staat een internet-pc ter beschikking, op andere plaatsen krijg je de informatie van een lokale medewerker. Er is evenwel minder gelegenheid voor persoonlijk advies.
Sinds 1 juli 2014 is het contactpunt voor Zwijndrecht de werkwinkel in Antwerpen-Centrum, Kipdorp 49. PWA-gebruikers kunnen wel terecht in het Sociaal Huis, Dorp Oost 45 in Zwijndrecht bij PWA-beambte Nadia Pauwels.

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Bij het Plaatselijk Wergelegenheidsagentschap (PWA) kun je terecht voor hulp in de tuin of voor hulp bij het klussen. Scholen en vzw’s kunnen ook bij het PWA terecht voor bv middagtoezicht op de speelplaats of voor administratieve hulp, ed.

Wat velen nog niet weten is dat de PWA-beambte je ook allerlei informatie kan verschaffen in verband met de arbeidsmarkt zoals het Activa Plan, werkkaarten en buurtdiensten. Natuurlijk kun je op het kantoor ook terecht voor de aanvraag van documenten, zoals de werkkaart.

Deze hulp is niet gebonden aan het netto-belastbaar inkomen. Alle inwoners, niet-commerciële verenigingen, scholen, de lokale overheid en land- en tuinbouwers kunnen beroep doen op de diensten van het PWA.

PWA – Regionalisering
Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de PWA’s overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en, in geval van toepassing van artikel 139 van de Grondwet, de Duitstalige Gemeenschap (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.be, www.emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel belast met de uitvoering van deze materie, tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheden uit te oefenen.

De werkwijze in hoofde van de gebruikers, de PWA’s en de PWA-werknemers blijft voorlopig ongewijzigd.