Naar inhoud
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
Openingstijden
elke werkdag van 9-12 u.
dinsdag ook van 17.30-19.30 u.
woensdag ook van 14-16 u.
Je kunt ook een afspraak maken.
Deze dienst ondersteunt het beleid om tot een duurzaam ruimtegebruik te komen.  Hierbij worden alle factoren waarvoor grond nodig is in hun geheel bekeken: zoals bebouwing, recreatie, natuur, landbouw, verkeer en industrie.

Daarnaast ziet hij erop toe dat alle ontwerpen voldoen aan de reglementeringen en voorschriften die van toepassing zijn en dat dit kadert binnen de goedgekeurde ruimtelijke plannen.

Ten slotte controleert deze dienst of de werken die worden uitgevoerd, niet afwijken van de plannen die zijn goedgekeurd.