Naar inhoud
Schooltoelage
Openingstijden

Secretariaat
elke werkdag 9-12 u.
dinsdag ook van 17.30-19.30 u.
woensdag ook van 14-16 u.
Je kunt ook een afspraak maken.

Kobbe en Kozze
Alle schooldagen van 7 u. tot schooltijd en van einde school tot 18.30 u.
Woensdagnamiddag van einde schooltijd tot 18.30 u. 
Pedagogische studie-, snipper- en vakantiedagen van 7 tot 18.30 u. 
Tijdens de zomervakantie is de opvang twee weken gesloten, ook tussen kerstmis en nieuwjaar.


Misschien heb je, vaak zonder het te weten, recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse overheid. Niet alleen universitaire, hogeschool- of humaniorastudenten komen in aanmerking. Sinds 2008 komen ook kleuters, lagereschoolkinderen en leerlingen van het deeltijds onderwijs in aanmerking voor een tegemoetkoming.

De criteria om al dan niet een toelage te krijgen, hangen af van de samenstelling en het inkomen van je gezin. Daarnaast zijn er nog een aantal algemene voorwaarden (in België wonen, school lopen in een erkende onderwijsinstelling…). Meer informatie over de criteria of hulp bij het invullen van je aanvraagformulier krijg je

 • in je school of het CLB
 • op de site http://www.studietoelagen.be/. Daar kan je ook online je aanvraag indienen.
 • bij de dienst kinderopvang
 • bij het provinciaal meldpunt
  • Van 17 augustus tot en met 30 november 2015 ontvangen we bezoekers in Antwerpen op maandag en woendag van 9.30 tot 16.30 uur.
  • VAC Anna Bijnsgebouw
   Lange Kievitstraat 111-113 bus 90
   2018 ANTWERPEN
   Wegbeschrijving