Naar inhoud
Dienst Secretariaat en Archief
Openingstijden

elke werkdag 9-12 u.
dinsdag ook van 17.30-19.30 u.
woensdag ook van 14-16 u.
Je kan ook een afspraak maken.

Een belangrijke opdracht van het secretariaat is de administratieve ondersteuning van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies. Het secretariaat zorgt voor het opstellen en verzenden van dagordes, toelichtingen en verslagen en voor de verwerking van de notulen.
Het secretariaat staat in voor de administratieve opvolging van het beleidsplan en de beleidsopvolging en van de samenwerking met:

  • de opdrachthoudende en dienstverlenende verenigingen
  • de kerkfabrieken
  • het OCMW

Tenslotte verzorgt deze dienst ook het archief van de gemeente.