Naar inhoud
Logo Sportraad

De Zwijndrechtse sportraad werd opgericht in 1990 en is één van de vele adviesraden die actief zijn in onze gemeente. Via de sportraad wil men aan de burgers de mogelijkheid geven inspraak te hebben in het lokaal sportbeleid. Daarnaast is de sportraad ook de toetssteen van het lokaal sportbeleid.
De sportraad overkoepelt, in haar algemene vergadering, de verschillende "sportaandeelhouders" zoals de sportclubs, buurten, scholen, vertegenwoordigers van ongeorganiseerde sporters en van het commerciële sportcircuit en deskundigen.
De hoofdtaak van de sportraad is het formuleren van adviezen. De sportraad heeft een belangrijke rol, bij het tot stand komen van het gemeentelijk sportbeleidsplan, de uitvoering en de evaluatie.
De sportraad organiseert jaarlijks een aantal activiteiten. De sportraad neemt deel aan het beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur.
Hoe werkt de sportraad?

De sportraad bestaat uit:

Algemene vergadering   

De algemene vergadering is ingedeeld in vijf secties. Met name, voetbal, zaalsporten, openluchtsporten, parasporten en schoolsporten. Tweemaal per jaar komt de algemene vergadering samen. De secties komen minstens één maal per jaar samen en bespreken dan alle aangelegenheden die de verschillende sporten en sporters in hun sectie aanbelangen.

Raad van bestuur

Om de drie jaar wordt uit de leden van de algemene vergadering een raad van bestuur gekozen. Uit de leden van de algemene vergadering kiest men een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester, die dan samen met voorzitter en de ondervoorzitter uit de verschillende secties de raad van bestuur vormen. De raad van bestuur vergadert maandelijks.

Mee vorm geven aan het gemeentelijk sportbeleid?

Elke vereniging kan lid worden van de algemene vergadering.

Verslagen van de sportraad

personenlijst
overzichtslijst
René Van Haute contacteer deze persoon via e-mail
voorzitter
Marc Decort contacteer deze persoon via e-mail
secretaris
Jos Heyrman contacteer deze persoon via e-mail
penningmeester
Peter Verhulst contacteer deze persoon via e-mail
ondervoorzitter
Juul Bernaers contacteer deze persoon via e-mail
voorzitter openluchtsporten
Luc Smet contacteer deze persoon via e-mail
ondervoorzitter openluchtsporten
Flor Achtergael
voorzitter parasporten
Patricia Lierman contacteer deze persoon via e-mail
ondervoorzitter parasporten
Melissa Dams contacteer deze persoon via e-mail
voorzitter schoolsporten
Tom De Keersmaeker contacteer deze persoon via e-mail
ondervoorzitter schoolsporten
Hector Van Hoorick contacteer deze persoon via e-mail
voorzitter veldvoetbal
Eddy De Vylder contacteer deze persoon via e-mail
ondervoorzitter veldvoetbal
André Van Bunderen contacteer deze persoon via e-mail
voorzitter zaalsporten
Ronny De Langhe contacteer deze persoon via e-mail
ondervoorzitter zaalsporten