Naar inhoud

Zwijndrecht meet veiligheid


Een goed veiligheidsbeleid is onderbouwd door de stem van de bevolking. Dat is de basisidee achter de veiligheidsmonitor. De veiligheidsmonitor is dus een enquête waarbij de inwoners van de gemeente vragen beantwoorden over veiligheid, over onveilige situaties waarvan zij het slachtoffer waren, over overlast en over de werking van de politiediensten.

De resultaten kunnen in de toekomst gebruikt worden om het veiligheidsbeleid in de gemeente verder te sturen. Dit gebeurt door de zonale veiligheidsraad, waarin onder meer de burgemeester, de procureur des Konings en de korpschef van de lokale politie zetelen.

De organisator van het project Veiligheidsmonitor is de directie van de Nationale Gegevensbank, een afdeling van de federale politie. De praktische uitwerking werd uitbesteed aan een onafhankelijk onderzoeksbureau, TNS Dimarso.

In november 2005 verscheen een brochure met de resultaten van het onderzoek als bijlage bij het gemeentelijk informatieblad.