Naar inhoud
Milieuvergunningen
Openingstijden
elke werkdag 9-12 u.
dinsdag ook van 17.30-19.30 u.
woensdag ook van 14-16 u.
Je kan ook een afspraak maken.

Opgelet!

Aangezien noch het digitale omgevingsloket, noch de softwareleveranciers klaar zijn om omgevingsaanvragen digitaal te behandelen, wordt de implementatie van de omgevingsvergunning in de gemeente Zwijndrecht uitgesteld tot uiterlijk 1 januari 2018.

U gebruikt tot die tijd de huidige aanvraag- en meldingsformulieren. De link naar de indelingslijst vindt u hierbij:

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=69985

 

Voor heel wat activiteiten is een voorafgaande milieuvergunning nodig.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende klassen van milieuvergunningsaanvragen:

 • klasse 3-inrichtingen: bedrijven die worden verondersteld slechts een beperkte milieu-impact te hebben. Deze bedrijven dienen een melding in te dienen bij het schepencollege.
 • klasse 2-inrichtingen: bedrijven die al een grotere milieu-impact hebben. Zij dienen een aanvraagdossier in te dienen bij het schepencollege, dat de keuze heeft tussen vergunnen en weigeren.
 • klasse 1-inrichtingen: bedrijven met een grotere milieu-impact. Zij moeten hun aanvragen richten tot de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen.

De gemeente heft een behandelingstaks op de indiening van milieuvergunningsaanvragen:

 • 848,00 euro voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in de eerste klasse en onderworpen aan een milieu effectrapport en/of veiligheidsrapport.
 • 689,00 euro voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in de eerste klasse.
 • 344,00 euro voor de verandering van de bestaande vergunde inrichting door het Vlarem gerangschikt in de eerste klasse, waarvoor een mededeling van de verandering volstaat en die aldus geakteerd wordt door de bestendige deputatie.
 • 344,00 euro voor de inrichting door het Vlarem gerangschikt in de tweede klasse.
 • 175,00 euro voor de verandering van de bestaande vergunde inrichting door het Vlarem gerangschikt in de tweede klasse, waarvoor een mededeling van de verandering volstaat en die als dusdanig geakteerd wordt door het college van burgemeester en schepenen.
 • 175,00 euro voor de inrichting en/of activiteit door het Vlarem beschouwd als een tijdelijke inrichting.
 • 38,00 euro voor de inrichting en/of activiteit door het Vlarem gerangschikt in de derde klasse.
 • 38,00 euro voor de milieuvergunningsaanvraag van de inrichting en/of activiteit die vergunningsplichtig wordt door een aanvulling van de indelingslijst. Dit tarief geldt alleen voor de milieuvergunningsaanvraag van het nieuw ingedeelde deel en voor zover de aanvraag is ingediend binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
 • 38,00 euro voor de overname van een milieuvergunning en/of melding
 • 175,00 euro voor aanvragen tot wijziging van milieuvergunningsvoorwaarden voor inrichtingen ingedeeld in de eerste of tweede klasse.


De aanvraagformulieren vindt u als download.

relevante info