Naar inhoud
Gemeentelijk informatieblad: Zwijndrecht Infomagazine
Cover van Zwijndrecht Infomagazine

Het gemeentelijk informatieblad Zwijndrecht Infomagazine verschijnt elfmaal per jaar en informeert de inwoners van Zwijndrecht en Burcht over de beslissingen en de dienstverlening van de gemeente, het OCMW en de polite. Daarnaast worden ook activiteiten van gemeente en OCMW en van de verenigingen in het infoblad aangekondigd.

Je kunt de jongste edities hieronder raadplegen.