Aanleg fietsverbinding tussen Antwerpen en Sint-Niklaas

Het gemeentebestuur plant de aanleg van een fietspad naast de spoorlijn Antwerpen - Gent. Start van de werken is voorzien op maandag 16 april.

Dit maakt deel uit van de bovenlokale fietsverbinding tussen Antwerpen en Sint-Niklaas, die overwegend de spoorwegverbinding volgt en aansluit bij het fietspadennetwerk dat BAM uitvoert.

Het project verloopt in verschillende fasen. De eerste fase is de aanleg van het stuk vanaf de grens met Melsele tot aan de spoorwegovergang aan de Heidestraat. Fase 2 gaat vanaf daar verder tot aan het station van Zwijndrecht.

Het deel van de fietsverbinding tussen de grens van Melsele tot aan de Heidestraat wordt uitgevoerd door aannemer Hertsens nv. De start van de werken is voorzien op maandag 16 april. De werken beginnen vanaf de Krijgsbaan richting Heidestraat. Daarna wordt het stuk tussen de grens met Melsele en de Krijgsbaan aangelegd. Het vernieuwde fietspad zal een breedte van 3 meter hebben.

De werken van de eerste fase zullen volledig voltooid zijn op 1 september 2018.

 

 

Gepubliceerd op donderdag 29 maart 2018 13.29 u.