Aanpassingen aan het openbaar domein

Bij nieuwbouw- of verbouwingswerken bestaat de kans dat er een (verplichte) aanpassing moet gebeuren aan het openbaar domein. Dit kan gaan om de (her-)aanleg van een voetpad en/of oprit, het verplaatsen van een verkeersbord of de openbare verlichting, het verwijderen van de beplanting enz…

Voor wie ?

Alle inwoners van de gemeente Zwijndrecht die een vrijwillige aanpassing aan het openbaar domein wensen of die verplicht zijn om het openbaar domein aan te passen naar aanleiding van nieuwbouw- of verbouwingswerken.

Hoe aanvragen ?

Vul onderaan deze pagina het aanvraagformulier in.

Na ontvangst nemen we je aanvraag op in de planning van de werklieden.

Kostprijs

Het bedrag is afhankelijk van de aard van de werken, de gebruikte materialen en de werkuren die onze werklieden nodig hebben om het werk uit te voeren. De prijzen zijn vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement dat je onderaan deze pagina kunt downloaden.

Afhandeling

Na beëindiging van de werken berekenen we de exacte kostprijs en krijg je van ons een factuur toegestuurd. Tenzij je nog een voetpadwaarborg bij ons hebt openstaan, dan verrekenen we de kosten met de openstaande voetpadwaarborg.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).