Aanvraag aanleggen geveltuin

Een geveltuin is een smalle strook groen tegen een gevel die rechtstreeks aan het voetpad aansluit. Zo breng je kleur en groen in je straat.

 • een groene omgeving is goed voor humeur en gezondheid
 • een geveltuin zorgt voor meer natuur in de gemeente
 • gevelplanten beschermen je huis tegen weer en wind
 • geveltuinen koelen de straat af
 • planten produceren zuurstof, filteren fijn stof en verbeteren zo de luchtkwaliteit
 • hoe meer geveltuinen in een straat, hoe gezelliger

Voor de aanleg van een geveltuin moet je je houden aan een aantal regels:

 • maximum 30 cm breed, om het even hoe lang
 • op een afstand van 30 cm van de buren of dichter, mits een schriftelijke toestemming van de buren om de geveltuin dichter bij de perceelsgrens aan te leggen
 • de diepte van de plantput is max. 60 cm
 • er moet steeds een vrije doorgang van 1,5 m op het voetpad zijn
 • het plantvak is omrand met verticaal geplaatste tegels, klinkers, ... en gaat max. 10 cm boven het voetpad
 • de bewoner blijft verantwoordelijk voor voorbijkomende voetgangers: veroorzaak geen verzakkingen
 • de planten mogen de voorbijgangers niet hinderen: vermijd doornen en scherpe takken
 • de planten mogen NIET giftig zijn voor mens of dier en geen grote besdracht hebben
 • in opnieuw aangelegde straten of in drukke winkelstraten is de kans op toelating kleiner

Voorwaarden

Voor een geveltuin heb je een toelating nodig.

Hoe aanvragen ?

Aanvragen via het e-formulier onderaan deze pagina.

De dienst contacteert je daarna voor de verdere afhandeling.

Reglement

Bestuurlijk handhavingsreglement art. 126ter.

Meer info

In de bijlage vind je enkele tips voor de inrichting van je geveltuin.

De gemeente biedt tevens volgende ondersteuningen:

 • wens je hulp van een vrijwilliger bij het kiezen van de goede planten, neem dan contact op via milieu@zwijndrecht.be
 • de dienst uitvoering zal de stoepsteen en bijbehorende stabilisé verwijderen
 • nà aanleg van de geveltuin, kun je een subsidie aanvragen via het e-formulier "aanvraag subsidie geveltuin"

U kunt een subsidie aanvragen binnen 6 maanden nà de toelating voor de aanleg van de geveltuin.