Aanvraag aanleggen geveltuin

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van uw woning. In een geveltuin kunt u klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Als u een geveltuin wilt aanleggen en u neemt daarbij een deel van het voetpad in, dan hebt u een toelating nodig.

Voorwaarden

Om een geveltuin aan te leggen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • een vlotte doorgang laten voor voetgangers.
  • de tuin aanplanten binnen een strook van maximum 30 cm, gemeten vanaf de voorgevel. 

Hoe aanvragen ?

Voor u aan de slag kunt, moet u een toelating aanvragen.

Het aanvraagformulier voor een geveltuintje kan je op deze pagina downloaden. Bij de aanvraag dient een inplantingsplan gevoegd (in welke straat, welk huisnummer) en een plattegrond met aanduiding van je woning, het voetpad, de eventuele parkeerstrook, de rijweg en een aanduiding van waar je het geveltuintje wenst te realiseren. Minstens de breedte van het voetpad, de afmetingen van het geveltuintje en de afstand ervan tot de buren dienen op het plan aangegeven.

Bezorg je aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht. Alle documenten worden in tweevoud ingediend.

 

Procedure

De verkeerscel formuleert een advies aan de burgemeester, die over de aanvraag beslist. Nadat de documenten zijn opgemaakt, word je persoonlijk verwittigd en kan je de vergunning bij de dienst Ruimtelijke Ordening komen afhalen. Voor de afhandeling van heel de procedure moet je rekenen op ongeveer vier weken. 

 

Regelgeving in de gemeente Zwijndrecht

  • De aanplantingen op de openbare weg voor een geveltuintje zijn slechts toegelaten binnen een strook van 30 cm vanuit de gevelmuur. 
  • Je moet de plantenstrook omranden met verticaal geplaatste tegels. Zo verzeker je de opsluiting van de voetpadtegels voor de plantstrook .
  • Het voetpad moet, na aanleg van het tuintje, minstens een breedte van 1,2 meter blijven behouden (= 4 tegels). Zo is steeds een vrije doorgang verzekerd van minstens 1 meter. Eens de tegels verwijderd, is het best dat je de onderliggende grond tot op een diepte van max. 40 cm vervangt door goede teelaarde verrijkt met meststof.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor mogelijke schade aan leidingen en kabels tijdens het graven.