Aanvraag aanleggen geveltuin

Een geveltuin is een smalle strook groen tegen een gevel die rechtstreeks aan het voetpad aansluit. Zo breng je kleur en groen in je straat.

 • een groene omgeving is goed voor humeur en gezondheid;
 • een geveltuin zorgt voor meer natuur in de gemeente;
 • gevelplanten beschermen je huis tegen weer en wind;
 • geveltuinen koelen de straat af;
 • planten produceren zuurstof, filteren fijn stof en verbeteren zo de luchtkwaliteit;
 • hoe meer geveltuinen in een straat, hoe gezelliger.

Voorwaarden

Afmetingen en vrije doorgang

 • een geveltuin neemt maximaal 30 cm voetpadbreedte in;
 • een afstand van 30 cm tot de perceelgrens van je buur behouden, tenzij je buur akkoord gaat met een kortere afstand;
 • de plantput is maximaal 60 cm diep;
 • op het voetpad steeds een vrije doorgang garanderen van 1,5 m in rechte lijn.

Zijn deze voorwaarden vervuld, dan krijg je toestemming om de geveltuin aan te leggen.

Afwijking bij beperkte voetpadbreedte

Als de aangevraagde geveltuin resulteert in een vrije voetpadbreedte van minder dan 1,5 m in rechte lijn, legt de gemeentelijke verkeerscel zijn advies en eventuele voorwaarden ter goedkeuring voor aan het college.

Let op: In geen geval kan de geveltuin vergund worden wanneer minder dan 1 meter vrije doorgang verzekerd wordt.

Woonerven

In woonerven zijn er in principe geen voetpaden. Daar wordt de volledige wegloper bekeken. Een geveltuin in een woonerf kan enkel vergund worden mits 4 m vrije doorgang gewaarborgd blijft voor de brandweer.

Indien andere obstakels in het woonerf zijn aangebracht om bv. de gevellijn te vrijwaren, wordt naar de vrije doorgangen ter hoogte van de aangevraagde geveltuin gekeken en gelden dezelfde regels als bij straten en voetpaden.

En verder

 • het plantvak max. 10 cm boven voetpad omranden met verticaal geplaatste tegels, klinkers, ... ;
 • de bewoner blijft verantwoordelijk voor voorbijkomende voetgangers: veroorzaak geen verzakkingen;
 • de planten mogen de voorbijgangers niet hinderen: vermijd doornen en scherpe takken;
 • de planten mogen NIET giftig zijn voor mens of dier en geen grote besdracht hebben;
 • in opnieuw aangelegde straten of in drukke winkelstraten is de kans op toelating kleiner.

Hoe aanvragen ?

Aanvragen via het e-formulier onderaan deze pagina.

De dienst contacteert je daarna voor de verdere afhandeling.

Reglement

Bestuurlijk handhavingsreglement art. 126ter.

Meer info

In de bijlage vind je enkele tips voor de inrichting van je geveltuin.

De gemeente biedt tevens volgende ondersteuningen:

 • wens je hulp van een vrijwilliger bij het kiezen van de goede planten, neem dan contact op via milieu@zwijndrecht.be
 • de dienst uitvoering zal de stoepsteen en bijbehorende stabilisé verwijderen
 • nà aanleg van de geveltuin, kun je een subsidie aanvragen via het e-formulier "aanvraag subsidie geveltuin"

U kunt een subsidie aanvragen binnen 6 maanden nà de toelating voor de aanleg van de geveltuin.