Aanvraag vergunning niet-commerciële verkoop

Verkoopacties voor een goed doel worden ook wel “occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter” genoemd en hiervoor heb je een vergunning nodig.

Het gaat bijvoorbeeld over de stickerverkoop van het Rode Kruis, de wafelverkoop van de jeugdbeweging, de plantenverkoop van Kom op tegen Kanker.

Voorwaarden

De verkoop moet één van de volgende doelen hebben:

  • een menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel
  • de verdediging en promotie van natuur, dierenwereld, ambachten en streekproducten
  • steun bij rampen en belangrijke schade.

De verkoop is occasioneel met een niet-commercieel karakter.

De verkopers moeten zich tijdens de verkoop identificeren aan de hand van een opschrift, logo of bekend symbool.

Bij de verkoop van gereglementeerde producten (vb. voedingswaren) moet men de geldende reglementering naleven. En enkele algemene basisvereisten wat betreft hygiëne blijven geldig.

Een machtiging voor ambulante activiteiten of handel (leurkaart) is NIET nodig.

Alle verkoopacties die niet conform deze regels plaatsvinden, kunnen verboden of stopgezet worden.

Hoe aanvragen ?

  • Wanneer de verkoopacties beperkt zijn tot de gemeente Zwijndrecht, vraag je de vergunning aan via onderstaand e-formulier.
  • Wanneer de verkoopacties zich uitstrekken over meerdere gemeenten en zonder innames openbaar domein, vraag je de vergunning aan bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) via een mailtje naar reglementen@vlaio.be met vermelding wie je bent, wat je gaat doen, waar, wanneer en voor welk doel. Wanneer er wel innames openbaar domein zijn, vraag je bij elke gemeente afzonderlijk de vergunning aan.

Reglement

Zie de wetgeving rond ambulante handel

Wet van 25 juni 1993

KB van 24 september 2006

Wetswijziging 2017

Uitzonderingen

  • Huis-aan-huiscollectes worden geregeld bij het KB van 22 september 1823. Er is geen vergunning nodig, maar wel een toelating van de gemeente wanneer de collecte op de openbare weg plaatsvindt (zie reglement ambulante handel en art. 40 van het bestuurlijk handhavingsreglement).
  • Wanneer de verkoopactie online gebeurt, is er geen vergunning nodig.

Meer info

Verkoopacties en/of leveringen moeten gebeuren met naleving van de coronaregels van de federale overheid.