Aanvraag drankvergunning

De drankvergunning is een gemeentelijke toelating voor het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken die ter plaatse worden verbruikt: in vaste drankgelegenheden (de horeca: café, restaurant, hotel, cafetaria, frituur, tearoom, …), reizende drankgelegenheden (bv. verkoop op markten, foodtruck, …) of occasionele drankgelegenheden (bv. gelegenheidsevenementen, fuiven, ...).

Wanneer occasionele drankgelegenheden niet meer dan 10 keer per jaar en niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen georganiseerd worden, bepaalt de gemeente autonoom de formaliteiten en is er enkel een meldingsplicht via het evenementenloket.

Voor wie ?

Iedereen die op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht

  • een horecazaak opent;
  • een reizende of occasionele drankgelegenheid uitbaat;

is verplicht een drankvergunning aan te vragen, minstens 3 maanden voorafgaand aan de opening.

Voorwaarden

Voldoen aan alle andere reglementeringen die van toepassing zijn op de uitbating van een drankgelegenheid:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben (zie omgevingsvergunning);
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben (zie omgevingsvergunning);
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen;
  • aan de hygiënevoorschriften voldoen;
  • met de brandveiligheid in orde zijn.

LET OP!

Een drankvergunning is persoons- en pandgebonden. Dus bij overname of verhuizing moet je de vergunning opnieuw aanvragen.

Hoe aanvragen ?

De aanvraag gebeurt via het e-formulier onderaan deze pagina

  • als rechtspersoon (bvba, vzw, CommV, …) OF
  • als natuurlijk persoon (zelfstandig).

Bekijk zeker de controlelijst voor het bijvoegen van de verplichte documenten.

Voor bijkomende inlichtingen/informatie of een afspraak bel je het gratis nummer 0800 99 604 of mail naar lokale.economie@zwijndrecht.be .

Reglement

KB van 3 april 1953

KB van 4 april 1953

Wet 28 december 1983

Wet 15 december 2005

Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem) - geluidsnormen voor muziekactiviteiten.

Bestuurlijk Handhavingsreglement

Meer info

In een vaste drankgelegenheid ben je verplicht om de besluitwet op de beteugeling van dronkenschap op een goed zichtbare plaats uit te hangen.

Onze gemeente stelt deze affiches gratis ter beschikking.

Wil je in jouw horecazaak kansspelen plaatsen, bekijk dan de "aanvraag advies burgemeester kansspelen klasse C".