Aanvraag tijdelijk parkeerverbod

Ga je verhuizen en heb je een ladderlift nodig? Of ga je werken uitvoeren waarvoor er een parkeerzone dient vrijgehouden te worden, dan kun je een tijdelijk parkeerverbod aanvragen. Zelf wat paaltjes en obstakels zetten mag niet. Je moet hiervoor een vergunning voor een parkeerverbod aanvragen. Die vergunning wordt verstrekt door de politie en binnenkort door het gemeentebestuur.

Waarvoor heb je een ‘toelating inname openbare weg’ nodig?

Telkens wanneer je een gedeelte van het openbaar domein (voetpad, fietspad, berm, parkeerstrook, parking, rijbaan,….) tijdelijk inneemt, bijvoorbeeld: wanneer je verhuist, bij het plaatsen van een container, bouwkraan, bij snoeiwerken, dak – en gevelwerken en voor de werfinrichting.

Hoe vraag je een vergunning aan?

Je kunt via www.zwijndrecht.be onder het e-loket een vergunning aanvragen via ‘inname openbare weg’. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en vergeet zeker geen telefoonnummer in te vullen.

Voor innames met weinig hinder vraag je de vergunning minstens 7 werkdagen op voorhand aan, voor een maximum van 14 dagen. Als je meer dan 14 dagen aanvraagt , wordt een belasting voor de inname gevraagd.

Voor innames met verkeershinder (met of zonder omleiding) vraag je de vergunning minstens 3 maanden op voorhand aan. Bv het uitvoeren van wegenwerken.

Plaats de borden 24 uur op voorhand.

Na goedkeuring van je aanvraag, krijg je de vergunning. De borden zelf kun je huren of aankopen bij een particuliere firma.

Ten laatste 24 uur voor aanvang van het parkeerverbod moet je het verkeersbord plaatsen. Hang de documenten met de tijdspanne die je krijgt bij de vergunning ook op de verkeersborden. Op dat ogenblik noteer je alle nummerplaten van de aanwezige voertuigen op het formulier “lijst parkeerverbod”.

Informeer bij je aannemer of verhuisfirma of zij parkeerverbodsborden ter beschikking hebben. Je kunt dergelijke verkeersborden ook huren bij onderstaande bedrijven:

  • Alkobel (Westpoort 63 te 2070 Zwijndrecht) Tel 03 219 09 86 alkobel@alkobel.com
  • Vio Zwijndrecht (Krijgsbaan 241 te 2070 Zwijndrecht) Tel 03 253 20 10
  • Euro Rent Sint-Niklaas (Moerputstraat 1 te 9100 Sint-Niklaas) Tel 03 776 70 70 sint-niklaas@eurorent.be
  • Euro Rent Deurne (Bisschoppenhoflaan 633 te 2100 Deurne) Tel 03 325 43 00 deurne@eurorent.be
  • Cant Wegsignalisatie (Gasthuishoevestraat 19-41 te 2170 Antwerpen) T 03 646 44 11
  • Admibo (Ternesselei 181 te 2160 Wommelgem) Tel 03 327 93 39
  • www.parkeerbordenhuren.be ( Beveren)

De 'lijst parkeerverbod' bezorg je 24 uur voor aanvang van het parkeerverbod aan de politie. Je kan deze lijst:

Indien er nog voertuigen geparkeerd staan op het tijdstip van het verbod kun je contact opnemen met de politie om de parkeerruimte vrij te maken.

Inname zonder een vergunning te hebben aangevraagd.

Als je toch beslist om geen vergunning aan te vragen maak je veel kans om een GAS boete te ontvangen en worden de werken onmiddellijk stil te leggen. De verdere kosten die worden gemaakt om de toestand te regulariseren, kunnen ook op rekening van de overtreder komen.

Parkeren tussen een tijdelijk parkeerverbod

Onder het parkeerverbodsbord staat steeds de periode vermeld waarbinnen het verbod van toepassing is. Het verbod geldt vanaf de opstaande pijl tot de neerwaartse pijl. Een voertuig dat geparkeerd wordt waar dit parkeerverbod geldt, staat in overtreding.