Aanvraag parkeerverbod

Tijdelijk parkeerverbod

Ga je verhuizen of ga je werken uitvoeren waarvoor er een parkeerzone dient vrijgehouden te worden, dan kan je een tijdelijk parkeerverbod aanvragen.

Hoe ga je tewerk:

Minimum 7 werkdagen voor aanvang van het parkeerverbod vul je het aanvraagformulier hieronder in.

Het verkeersteam van de lokale politie verwerkt de aanvraag en zal je de toelating voor het parkeerverbod bezorgen.

Ten laatste 24 uur voor aanvang van het parkeerverbod moet je het verkeersbord plaatsen. Op dat ogenblik noteer je alle nummerplaten van de aanwezige voertuigen op het formulier “lijst parkeerverbod”.

Informeer bij je aannemer of verhuisfirma of zij parkeerverbodsborden ter beschikking hebben. Je kunt dergelijke verkeersborden ook huren bij onderstaande bedrijven:

  • Alkobel (Westpoort 63 te 2070 Zwijndrecht) Tel 03 219 09 86 alkobel@alkobel.com
  • Vio Zwijndrecht (Krijgsbaan 241 te 2070 Zwijndrecht) Tel 03 253 20 10
  • Euro Rent Sint-Niklaas (Moerputstraat 1 te 9100 Sint-Niklaas) Tel 03 776 70 70 sint-niklaas@eurorent.be
  • Euro Rent Deurne (Bisschoppenhoflaan 633 te 2100 Deurne) Tel 03 325 43 00 deurne@eurorent.be
  • Cant Wegsignalisatie (Gasthuishoevestraat 19-41 te 2170 Antwerpen) T 03 646 44 11
  • Admibo (Ternesselei 181 te 2160 Wommelgem) Tel 03 327 93 39
  • www.parkeerbordenhuren.be ( Beveren)

De 'lijst parkeerverbod' bezorg je 24 uur voor aanvang van het parkeerverbod aan de politie. Je kan deze lijst:

Indien er nog voertuigen geparkeerd staan op het tijdstip van het verbod kun je contact opnemen met de politie om de parkeerruimte vrij te maken.