Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel

Bij verkoop, erfpacht, erfenis of andere notariële overdracht van een eigendom is de notaris verplicht stedenbouwkundige informatie op te vragen over het perceel dat verkocht wordt. Het gaat daarbij om stedenbouwkundige bestemmingen, vergunningen, overtredingen, milieu, bodemattesten, leegstand, erfdienstbaarheden, lasten,…

Voor wie ?

Notarissen, particulieren, studiebureaus, woonbureaus, bodemsaneringsdeskundigen, …

Voorwaarden

Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Hoe aanvragen ?

Vraag het uittreksel aan via het e-formulier onderaan deze pagina.

Het uittreksel wordt digitaal afgeleverd binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de aanvraag.

Kostprijs

Zie retributiereglement op het afleveren van stedenbouwkundige uittreksels.

Meer info

Omgevingsvergunningen voor een bepaald perceel kun je aanvragen via het e-loket.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).