Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over stedenbouwkundige vergunningen, eventuele bouwovertredingen, milieuvergunningen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voor wie ?

Stedenbouwkundige uittreksels zijn in de eerste plaats bestemd voor notarissen, maar derden (burgers, studiebureau 's, ...) kunnen dit ook aanvragen.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Hoe aanvragen ?

  • U of uw notaris kan de aanvraag enkel nog digitaal indienen met vermelding van adres (straat en huisnummer) en kadastraal perceelnummer op volgend mailadres notaris@zwijndrecht.be.
  • Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van dertig dagen, na de ontvangst van de aanvraag en wordt u per mail toegestuurd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

Kostprijs

Voor het afleveren van stedenbouwkundige uittreksels heft de gemeente een retributie van 63,00 euro per perceel.

Uitzonderingen

Wanneer je ook een afschrift wil ontvangen van de afgeleverde vergunningen voor een bepaald perceel, moet je dit aanvragen via de procedure "Toegang tot bestuursdocumenten".