Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel

Bij verkoop, erfpacht, erfenis of andere notariële overdracht van een eigendom is de notaris verplicht stedenbouwkundige informatie op te vragen over het perceel dat verkocht wordt. Het gaat daarbij om stedenbouwkundige bestemmingen, vergunningen, overtredingen, milieu, bodemattesten, leegstand, erfdienstbaarheden, lasten,…

Voor wie ?

Notarissen, particulieren, studiebureaus, woonbureaus, bodemsaneringsdeskundigen, …

Voorwaarden

Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Hoe aanvragen ?

Vraag het uittreksel aan via het e-formulier onderaan deze pagina.

Het uittreksel wordt digitaal afgeleverd binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de aanvraag.

Kostprijs

Zie retributiereglement op het afleveren van stedenbouwkundige uittreksels.

Meer info

Omgevingsvergunningen voor een bepaald perceel kun je aanvragen via het e-loket.