Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over stedenbouwkundige vergunningen, eventuele bouwovertredingen, milieuvergunningen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voor wie ?

Stedenbouwkundige uittreksels zijn in de eerste plaats bestemd voor notarissen, maar derden (burgers, studiebureau 's, ...) kunnen dit ook aanvragen.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Hoe aanvragen ?

  • U of uw notaris dient de aanvraag in bij het gemeentehuis of bezorgt ze per brief aan de gemeente.
  • U of uw notaris kan de aanvraag ook digitaal indienen met vermelding van adres (straat en huisnummer) en kadastraal perceelnummer op volgend mailadres milieu@zwijndrecht.be. Deze aanvraag verdient de voorkeur.
  • Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van dertig dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

Kostprijs

Voor het afleveren van stedenbouwkundige uittreksels heft de gemeente een retributie van 63,00 euro per perceel.