Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel

Belangrijk bericht in verband met de PFAS-problematiek in Zwijndrecht:

Beste burger, de gemeente beschikt in haar archief niet over bodemgegevens. Het heeft dus geen nut om een stedenbouwkundig uittreksel te vragen in de veronderstelling dat u daar gegevens van eventuele verontreiniging zal terugvinden.

Het onderzoek van de bodemkwaliteit in Zwijndrecht en omstreken is momenteel in volle gang. Dit gebeurt via de procedures van de bodemwetgeving. Indien er op termijn gebruiksbeperkingen of in het slechtste geval saneringsmaatregelen op uw perceel zouden rusten, wordt u als eigenaar hiervan persoonlijk en aangetekend door de Ovam op de hoogte gebracht.
(Dit geldt enkel voor particuliere aanvragers (burgers).

Bij verkoop, erfpacht, erfenis of andere notariële overdracht van een eigendom is de notaris verplicht stedenbouwkundige informatie op te vragen over het perceel dat verkocht wordt. Het gaat daarbij om stedenbouwkundige bestemmingen, vergunningen, overtredingen, milieu, bodemattesten, leegstand, erfdienstbaarheden, lasten,…

Voor wie ?

Notarissen, particulieren, studiebureaus, woonbureaus, bodemsaneringsdeskundigen, …

Voorwaarden

Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Hoe aanvragen ?

Vraag het uittreksel aan via het e-formulier onderaan deze pagina.

Het uittreksel wordt digitaal afgeleverd binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de aanvraag.

Kostprijs

Zie retributiereglement op het afleveren van stedenbouwkundige uittreksels.

Meer info

Omgevingsvergunningen voor een bepaald perceel kun je aanvragen via het e-loket.