Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel

Bij verkoop, erfpacht, erfenis of andere notariële overdracht van een eigendom is de notaris verplicht stedenbouwkundige informatie op te vragen over het perceel dat verkocht wordt. Het gaat daarbij om stedenbouwkundige bestemmingen, vergunningen, overtredingen, milieu, bodemattesten, leegstand, erfdienstbaarheden, lasten,…

Voor wie ?

Notarissen, particulieren, studiebureaus, woonbureaus, bodemsaneringsdeskundigen, …

Voorwaarden

Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Hoe aanvragen ?

Vraag het uittreksel aan via het e-formulier onderaan deze pagina.

Het uittreksel wordt digitaal afgeleverd binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de aanvraag.

Kostprijs

De kostprijs bedraagt 63 euro per perceel.

Reglement

Retributiereglement.

Meer info

Vergunningen voor een bepaald perceel kan je aanvragen via de procedure "Openbaarheid van bestuur".