Aanvraag leurkaart

Wanneer producten of diensten verkocht worden aan consumenten buiten een vaste vestigingsplaats spreekt men van ambulante handel. Voorbeelden zijn de huis-aan-huis-verkoop en de verkoop op evenementen, op de openbare weg of op openbare markten.

Verkoop je op één van deze manieren producten of diensten, dan heb je een 'machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten', ook wel een leurkaart, nodig.

Voorwaarden

Afhankelijk van je statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty) bestaan er drie soorten leurkaarten:

 • de machtiging als werkgever
  wordt afgegeven op naam van de natuurlijke persoon die de ambulante activiteit uitoefent. Het kan ook voor een vennootschap, op persoonlijke naam van minstens één zaakvoerder of bestuurder.
 • de machtiging als aangestelde A
  wordt afgegeven op naam van de onderneming, de natuurlijke persoon of de vennootschap die de ambulante activiteit uitoefent. Ze kan uitgewisseld worden tussen verschillende aangestelden (zelfstandige helpers, werknemers, uitzendkrachten, jobstudenten ...). Met deze machtiging kun je ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen behalve bij de consument thuis.
 • de machtiging als aangestelde B
  wordt afgegeven op naam van één persoon (de aangestelde). Met deze machtiging kun je ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen, ook bij de consument thuis.

Je kunt een leurkaart aanvragen als je

 • lid bent van een land van de Europese Economische Ruimte (EU uitgebreid met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of op een andere manier vrijgesteld bent van de nodige beroepskaart
 • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag kunt voorleggen als de ambulante activiteit bij de consument plaatsvindt (huis-aan-huisverkoop).

Ter bescherming van de consument is de ambulante handel maar op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde manifestaties toegestaan.

De verkoop bij consument thuis mag alleen tussen 8 uur en 20 uur. 

Hoe aanvragen ?

Je kunt de leurkaart aanvragen bij een ondernemingsloket naar keuze. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van jouw machtiging word je als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische leurkaarten uit, in de vorm van een plastic badge. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

Kostprijs

De machtiging ambulante handel als werkgever kost 150 euro.

De machtiging als aangestelde A en B kost 100 euro.

Reglement

Zie de wetgeving rond ambulante activiteiten

Wet van 25 juni 1993

KB van 24 september 2006

Wetswijziging 2017