Aanvraag vergunning nachtwinkel

Als u een nachtwinkel wilt openen, heeft u een vestigingsvergunning nodig.

U baat een nachtwinkel uit als:

  • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
  • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
  • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
  • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat

Wilt u op meer locaties een nachtwinkel openen, dan heeft u per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Hoe aanvragen ?

U dient uw aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.

Je dient als ondernemer of eigenaar een vestiging- en uitbatingsvergunning aan te vragen voor de opening of verhuur van een nachtwinkel, wedkantoor, seksinrichting of privaat bureau voor telecommunicatie.

Je vergunning kan geweigerd worden omwille van bv.de ruimtelijke ligging, de verstoring van de openbare orde of een andere reden.

Het aanvraagformulier kan je op deze pagina downloaden en bezorg je, samen met de bewijsstukken, minstens 3 maanden voor de geplande openingsdatum (nieuwe zaak) of de vervaldag van je bestaande vergunning aan het gemeentebestuur van Zwijndrecht.

Voor bijkomende inlichtingen/informatie of een afspraak bel je het gratis nummer 0800 99 604 of mail naar lokale.economie@zwijndrecht.be .