Aanvraag vrijstelling IBA

Gebruik je leidingwater en zorg je zelf voor de zuivering van dat afvalwater? Dan kun je een vrijstelling krijgen van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater. Die bijdrage is een onderdeel van de jaarlijkse waterfactuur en wordt soms ook de 'bovengemeentelijke saneringsbijdrage' genoemd.

Als de gemeente, de watermaatschappij of de rioolbeheerder de IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) heeft geplaatst en die ook onderhoudt, dan krijg je meestal automatisch de vrijstelling toegekend.
Wordt de vrijstelling toch niet automatisch toegekend? Contacteer dan de watermaatschappij en vraag de vrijstelling aan.

Heb je de IBA zelf geplaatst en zorg je zelf voor het onderhoud? Vraag dan bij de gemeente een attest waaruit blijkt dat de IBA werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II.

Voorwaarden

Deze regeling is enkel voor huishoudelijk afvalwater van gezinnen EN als het afvalwater correct gezuiverd wordt met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Hoe aanvragen ?

  • Maak een afspraak via de website of telefonisch via 0800 99 604 (gratis).
  • Bezorg het attest aan je watermaatschappij om de vrijstelling te krijgen. Het attest is 5 jaar geldig.

Wat meebrengen?

Onderhoudscontract (indien in bezit)

Heffingsbiljet (indien in bezit)