Aanvullend reglement politie op het wegverkeer: Melselestraat

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 maart 2020 een aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer betreffende de Melselestraat heeft goedgekeurd.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 9 maart 2020.