Aanvullend reglement - Plaatsen verkeersborden Lindenstraat tussen Nieuwlandstraat en Waterbos

De Verkeerscel adviseert om het verkeersbord E1 te plaatsen ter hoogte van Waterbos richting Nieuwlandstraat. Ook zal er een B1 en haaientanden en de borden A25 en F50 geplaatst worden ter hoogte van de wegel en in beide richtingen.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 24 mei 2022.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 31 mei 2022.