Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Tuinwijk 19

Tuinwijk 19 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel geeft een positief advies om de PPH aan te leggen voor huisnummer 19.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 24 mei 2022.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 30 mei 2022.