Aanvullend reglement Antwerpsesteenweg brug - verbod +7,5 ton

Antwerpsesteenweg brug - verbod +7,5 ton

+3,5 ton verbod zodat vrachtverkeer van kmo-zones niet meer door woonstraten rijdt maar parallelweg gebruikt.
De Verkeerscel geeft een positief advies om een verbod in te voeren voor +7,5 ton.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 27 september 2022.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 28 september 2022.