Aanvullend reglement Mouterij - aanleggen van een drempel

Mouterij - aanleggen van een drempel

In de Mouterij zijn heel veel spelende kinderen. De Verkeerscel geeft positief advies voor het aanleggen van een drempel.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 27 september 2022.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 28 september 2022.