Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Alfred Oststraat 19

Alfred Oststraat 19 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel geeft een positief advies om de PPH in afwachting van de start der werken aan te leggen.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 2 mei 2023.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 3 mei 2023.