Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Brouwerstraat 47

Brouwerstraat 47 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel geeft een positief advies om de PPH aan te leggen recht tegenover de woning.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 2 mei 2023.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 3 mei 2023.