Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Dorpstraat 144

Dorpstraat 144 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel geeft een positief advies om de PPMH vlak voor de woning aan te leggen.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 28 juli 2020.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 29 juli 2020.