Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Heidestraat 132

Heidestraat 132 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel geeft een positief advies om de PPH aan te leggen tegenover huisnummer 130.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 23 augustus 2022.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 25 augustus 2022.