Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Heilig Geesthoek 28

Heilig Geesthoek 28 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel geeft een positief advies om de PPH aan te leggen aan de overkant van de woning, net voorbij de blauwe garage.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 21 maart 2023.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 22 maart 2023.