Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - John Tulpinckstraat 9

De verkeerscel adviseert om ter hoogte van John Tulpinckstraat 9, 2021 Zwijndrecht een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te leggen.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt dit advies in het college van 21 september 2021.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 22 september 2021.