Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Pastoor Coplaan 24

Pastoor Coplaan 24 – Verwijderen Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel geeft advies om de PPMH vlakbij de woning te verwijderen.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 8 december 2020.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 16 december 2020.