Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Polderstraat 79

Polderstraat 79 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel geeft een positief advies om de PPH aan te leggen in het begin van de parkeerstrook, juist voorbij de Molenstraat.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 21 februari 2023.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 22 februari 2023.