Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Seefhoeklaan 22

Seefhoeklaan 22 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel geeft een positief advies om de PPH aan te leggen naast de parkeerplaats die geldt voor 1 uur.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 27 december 2023.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 27 december 2023.