Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Suikerdijkstraat 1

Suikerdijkstraat 1 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel geeft een positief advies om de PPH aan te leggen in de Polderstraat, over de Suikerdijkstraat.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 6 december 2022.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 7 december 2022.