Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Verstockstraat 22

Verstockstraat 22 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel geeft een positief advies om de PPH aan te leggen voor huisnummer 22.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 21 juni 2022.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 22 juni 2022.