Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Zwijndrechtsestraat 19

Zwijndrechtsestraat 19 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel geeft een positief advies om de PPMH in de buurt van de woning aan te leggen.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 25 augustus 2020.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 27 augustus 2020.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).