Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Zwijndrechtsestraat 19

Zwijndrechtsestraat 19 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel geeft een positief advies om de PPMH in de buurt van de woning aan te leggen.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 25 augustus 2020.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 27 augustus 2020.