Aanvullend reglement betreffende invoering van een zone dertig in de wijk Ter Locht noorden N70 en Schrijverswijk

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 31 mei 2022 een aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer betreffende invoering van een zone dertig in de wijk Ter Locht noorden N70 en Schrijverswijk heeft goedgekeurd.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 1 juni 2022.