B: Aanvullend reglement verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Constant Van Goeystraat

Constant Van Goeystraat – Verwijderen PPH
In het eerste deel van de straat, zijnde van Dorp Oost tot aan het kruispunt met de Jan Baptist Tassynsstraat, liggen 4 PPH’s. De PPH ter hoogte van huisnummer 11 wordt niet meer gebruikt.

De verkeerscel adviseert om de PPH te verwijderen.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 24 mei 2022.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 30 mei 2022.