Aanvullend reglement verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Constant Van Goeystraat 39

Constant Van Goeystraat 39 – Verwijderen Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel geeft een positief advies om de PPH te verwijderen.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 26 maart 2024.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 27 maart 2024.