Gemeentelijke aanvullende premie voor dak- en zoldervloerisolatie

Het gemeentebestuur kent vanaf 2010 een aanvullende subsidie toe voor de plaatsing van dakisolatie, bovenop de premie van de netbeheerder.

De aanvullende premie van de gemeente bedraagt de helft van het door de netbeheerder uitgekeerde premiebedrag, met een maximum van 180,00 euro.

Het toelagereglement kan u hier downloaden.

Hoe aanvragen ?

De aanvraagprocedure vindt u op de website van Eandis.

De gemeente ontvangt maandelijks van de netbeheerder (Eandis) een lijst met de positief beoordeelde aanvragen.

Belangrijk: geen aanvraag meer indienen bij de gemeente!