Gemeentelijke aanvullende premie voor dak- en zoldervloerisolatie (nog tot eind 2019)

https://secure.zwijndrecht.be/internetafspraken/product=172

De gemeente kent een aanvullende subsidie toe voor de plaatsing van dakisolatie, bovenop de premie van de netbeheerder (Fluvius).

Wie nog van deze premie wil genieten, vraagt die best aan bij Fluvius voor het jaareinde, want de aanvullende premie loopt af en wordt in 2020 niet verlengd.

De aanvullende premie van de gemeente bedraagt de helft van het door de netbeheerder uitgekeerde premiebedrag, met een maximum van 180,00 euro.

Het toelagereglement kan u hier downloaden.

Hoe aanvragen ?

De aanvraagprocedure vindt u op www.fluvius.be.

De gemeente ontvangt maandelijks van de netbeheerder een lijst met de positief beoordeelde aanvragen.

Let wel: De gemeente ontvangt uw gegevens enkel wanneer u bij de aanvraag van de Fluvius-premie in vak 12 'ondertekening door de aanvrager' volgende aanvinkt:

  • Ik wil die extra premie automatisch aanvragen. Ik geef Fluvius de toestemming om de gegevens die ik hier heb ingevuld te bezorgen aan mijn gemeente of provincie.

Belangrijk: geen aanvraag meer indienen bij de gemeente! Enkel wanneer u bovenstaande verklaring in vak 12 niet wenst aan te vinken, dient u een aanvraagformulier op te vragen bij het woonloket om alsnog een tussenkomst te verkrijgen van het gemeentebestuur Zwijndrecht.