Gemeentelijke aanvullende premie voor hoogrendementsbeglazing

De gemeente verleent een aanvullende subsidie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing, bovenop de premie van de netbeheerder.

De aanvullende premie van de gemeente bedraagt de helft van het door de netbeheerder uitgekeerde premiebedrag, met een maximum van 150,00 euro.

Het toelagereglement kan u hier downloaden.

Hoe aanvragen ?

De aanvraagprocedure vindt u op de website van Eandis.

De gemeente ontvangt maandelijks van de netbeheerder (Eandis) een lijst met de positief beoordeelde aanvragen.

Let wel: De gemeente ontvangt uw gegevens enkel wanneer u bij de aanvraag van de Eandis-premie in vak 14 'ondertekening door de aanvrager' volgende aanvinkt:

  • Ik ga ermee akkoord dat Eandis de gegevens over deze premieaanvraag bezorgt aan de gemeente, de provincie of de Vlaamse overheid in het kader van haar energiebeleid.

Belangrijk: geen aanvraag meer indienen bij de gemeente! Enkel wanneer u bovenstaande verklaring in vak 14 niet wenst aan te vinken, dient u een aanvraagformulier op te vragen bij het woonloket om alsnog een tussenkomst te verkrijgen van het gemeentebestuur Zwijndrecht.