Gemeentelijke aanvullende premie voor hoogrendementsbeglazing

Het gemeentebestuur verleent vanaf 2010 een aanvullende subsidie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing, bovenop de premie van de netbeheerder.

De aanvullende premie van de gemeente bedraagt de helft van het door de netbeheerder uitgekeerde premiebedrag, met een maximum van 150,00 euro.

Het toelagereglement kan u hier downloaden.

Hoe aanvragen ?

De aanvraagprocedure vindt u op de website van Eandis.

De gemeente ontvangt maandelijks van de netbeheerder (Eandis) een lijst met de positief beoordeelde aanvragen.

Belangrijk: geen aanvraag meer indienen bij de gemeente!