Wandeling door het Neuzenbergbos & langs de Burchtse Weel(5+5km)

Het Neuzenbergbos vormt een buffer tussen de grootstad 'Antwerpen' en de gemeente Zwijndrecht deelgemeente Burcht. De buffer voorkomt de onzichtbare overgang en het naadloos opgaan van een gemeente in een stad.

Graag vooraf inschrijven via onze website

Afstand : 5 km
Reliëf : vlak
Moeilijkheidsgraad : gemakkelijk
Vertrekpunt : Parking Kaaiplein, 2070 Zwijndrecht
Begeleider : Gerd (0475/67.39.26) – gerd@effenweg.be


Honden zijn toegelaten op voorwaarde dat ze ten allen tijde strikt aangelijnd blijven en geen last veroorzaken bij andere deelnemers.

Neuzenbergbos
Het werd aangeplant in 1984 tijdens een gemeentelijke boomplantactie. Voorheen was dit zogenaamde 'terrein UMAL' een braakland waarop de natuur traag maar zeker vat kreeg. Honderden wilgen, elzen, eiken en lijsterbessen werden gepoot. Deze bomen zouden ook spontaan het braakland ingenomen hebben, maar de plantactie heeft het natuurontwikkelings-proces een serieuze duw in de rug gegeven. Er werden ook enkele wandelpaden doorheen het gebied aangelegd. Het gebied Calberg dat meer naar de Scheldedijk toe ligt, is een oud militair domein, dat na afbraak van de gebouwen door de mens werd 'vergeten'. De natuurlijke evolutie kreeg daardoor vrij spel. Zoals je zult zien, heeft de natuur er iets moois van gemaakt ! Tussen de oude en aangeplante bomen en spontaan opgeschoten jonge bomen en struiken ligt ruig en bloemrijk grasland. Het is eveneens waardevol loofhout voornamelijk bestaande uit berk, zwarte els en wilg. Men krijgt op dit terrein een goed beeld van de overgangsvegetaties eigen aan een kale vlakte (de strook tussen het bos en Burchtse Weel) tot een goed ontwikkeld bos (Calberg), elk met hun eigen flora en fauna.

Burchtse Weel
De Burchtse Weel werd ooit gevormd door een dijkdoorbraak. Later werd de plas vergroot en uitgediept tot recreatievijver. Rond 1965 werd een aanpalend dok gegraven waar vijf prefab elementen voor de Kennedytunnel gebouwd werden. Weel en dok werden in 2011 heraangelegd tot slikken- en schorrengebied als compensatie voor natuurschade als gevolg van de Oosterweelverbinding. Momenteel zijn de sluisdeuren aan Burchtse Weel heropend. Hierdoor kunnen de getijden opnieuw hun rol spelen in het weel. Burchtse Weel bleek het afgelopen jaar al een aantrekkelijk gebied voor allerlei vogelsoorten. Nu de getijdenwerking opnieuw zijn werk kan doen, zal Burchtse Weel zich omvormen tot een slikken- en schorrengebied. Een waardevolle pleisterplaats voor allerlei vogels, dieren en planten. Slikken zijn de lagergelegen delen van de oever die bij elke vloed overspoeld worden, voor tal van watervogels de ideale plaats om voedsel te zoeken. Schorren zijn de hoger gelegen delen, die ontstaan door de afzetting van slib na elk getij. Deze plaatsen kunnen enkel overstromen bij springtij, ongeveer twee maal per maand en vormen dan weer de ideale biotoop voor waterplanten. Het weel is nu al een aantrekkelijk gebied voor tal van watervogels en dat zal met het openstellen van de getijdenwerking (Sigmaplan) alleen nog maar toenemen!

We vertrekken van het Kaaiplein en wandelen door het nieuw aangelegde Wolfsbergpark richting Kloosterstraat. Hier gaan we rechtsaf richting Antwerpsesteenweg tot we aan de ingang van het Neuzenbergbos komen. Vanaf nu wandelen we langs kleine, oneffen bospaadjes door het Neuzenbergbos, richting Burchtse Weel.
Een mooi aangelegd fietspad (verhard), met aan de rechterzijde het slikken- en schorrengebied en aan de linkerzijde het Bufferbekken, voert ons nu dwars door de Burchtse Weel. Onderweg nodigen de talrijke zitbanken ons uit om van het uitzicht op de waterplassen met de talrijke watervogels, en op de achtergrond de skyline van Antwerpen, te genieten. Naarmate we verder lopen wordt het geraas van E17 luider en moeilijker te negeren… Langs een klein paadje wandelen we dwars door het slikkengebied om opnieuw het fietspad te volgen richting Neuzenbergbos. We passeren nu de Leerexpert Burchtse Weel (school voor buitengewoon onderwijs) en wandelen naar de ingang van de Burchtse Weel (infobord). Hier vervolgen we onze wandeling langs de oeverzone van het Bufferbekken en wandelen terug richting Neuzenbergbos. We verkennen nu de andere kant van het Neuzenbergbos om uiteindelijk terug aan de Kazernestraat te komen en vandaar langs een klein wegeltje en het Wolfsbergpark terug aan het Kaaiplein te belanden.
Langs de Schelde wandelen we verder tot aan de kerk waar we in De Klok van een welverdiende pauze en drankje genieten.
Wie nog voldoende energie heeft kan verder meewandelen langs de Kerkstraat en een groen speelpark aan de Schelde, om via een fietswegeltje (de Oeverkant) te dwarsen naar de Heirbaan.
Deze drukke baan volgen we even naar links om dan de Boskouter rechts in te slaan en terug door een verrassend groen Burcht waar stukjes bos, volkstuintjes (waar je tegen betaling groenten kan meenemen), en graspaden mekaar afwisselen, richting centrum te wandelen. We steken de Pastoor Coplaan over en wandelen langs rustige straten en wegeltjes terug naar het Wolfsbergpark en het Kaaiplein.

Onze wandelingen zijn toegankelijk voor iedereen, al zijn ze in de eerste plaats gericht op mensen met (chronische) pijn en chronische zieken of mensen die even minder goed in hun vel zitten (bv. burn out, depressie,…). Maar ook al wie behoefte heeft aan wat buitenlucht, een babbel of gewoon eens lekker wil gaan wandelen door een mooie brok natuur is meer dan welkom. Graag vooraf inschrijven, de plaatsen zijn beperkt. Aan niet-leden vragen we een bijdrage van 2 euro, hiermee worden de verzekering- en werkingskosten gedekt. Lees hier meer over het lidmaatschap bij Effen Weg

Wenst u nog meer info? Aarzel niet en mail ons op info@effenweg.be of contacteer rechtstreeks de begeleider via gerd@effenweg.be of 0475 67 39 26

Openbaar vervoer
Aan ons vertrekpunt bevindt zich de halte “Burcht Kaai”, deze wordt bediend door de lijnen :

87 : Antwerpen L.O – Burcht – Zwijndrecht
93 & 95 : Antwerpen L.O. – Rupelmonde – Temse – Sint-Niklaas
97 : Antwerpen L.O. – Rupelmonde – Temse – Tielrode – Sint-Niklaas
99 & 99s : Antwerpen – Temse – Hamme
Carpoolen
Toch geen goede verbinding? Of rij je alleen met de wagen naar het vertrekpunt? Bekijk dan zeker even onze Facebookgroep Carpoolers van Effen Weg vzw, waar vraag en aanbod kunnen worden geplaatst. Zo helpen we elkaar én het milieu!

Bron: UiTinVlaanderen.be

Informatie

Wanneer

Prijs

€ 2,00
Basistarief: 2,00 €; Leden Effen weg vzw: 0,00 €

Tickets

Organisatie

Effen Weg vzw