Tweedehandsbeurs

Naar jaarlijkse gewoonte opnieuw een tweedehandsbeurs. De verkoop gebeurt door de gezinnen zelf. Elke verkoper is verantwoordelijk voor eigen materiaal en bepaalt zelf de verkoopprijs. Fietsen worden op een aparte plaats uitgestald met de gevraagde prijs. Wij zorgen voor verkoop van de fietsen . INSCHRIJVEN : Leden van ZWIJNDRECHT / BURCHT vanaf 3 februari 2020 Leden van andere afdelingen en NIET Leden vanaf 24 februari 2020

Informatie

Wanneer

Prijs

€ 10,00
Leden Gezinsbond : 10 euro per gevraagde tafel (max. 2 tafels)Niet- leden : 20 euro per tafel. (max. 2 tafels)Inschrijving is pas definitief na betalingBetaling moet na inschrijving én voor 8 maart gebeurd zijn op rekening BE06 7895 5820 6322 van Gezinsbond Zwijndrecht (ledenrekening !!)Vergeet niet uw naam, adres alsook indien lid het lidnummer te vermelden.

Waar

Organisatie

Gezinsbond Zwijndrecht/Burcht

Categorie