Gemeenteraad

Iedereen is welkom om de gemeenteraad bij te wonen. De zitting vindt plaats in principe elke 4e donderdag van de maand. Om 20 u. stipt beginnen we eraan.

De agenda van de volgende raad of verslagen van vorige vergaderingen vind je hieronder via de link bij 'contact'.

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente en dient alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. De raad kan een deel van zijn bevoegdheden toewijzen aan de burgemeester of het schepencollege. De raadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen.

De gemeenteraad heeft belangrijke bevoegdheden. Hij kan bv schepenen aanduiden en ambtenaren benoemen, de begroting en de rekeningen van de gemeente controleren, dossiers van het college en van de ambtenaren controleren en goedkeuren en reglementen opstellen.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Administratief Centrum Zwijndrecht

Organisatie

Gemeentebestuur Zwijndrecht