Adoptie

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een binnenlandse en een buitenlandse adoptie.

Binnenlandse adoptie: Het adoptievonnis van de Belgische rechtbank wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar de ouders wonen.

Buitenlandse adoptie: De adoptieakte moet eerst bezorgd worden aan de Federale Centrale Autoriteit, dienst internationale adoptie, voor erkenning in België.

Hoe aanvragen ?

Bij een binnenlandse adoptie wordt het adoptievonnis automatisch overschreven in de registers van de burgerlijke stand. U hoeft hier zelf geen stappen voor te ondernemen.

Bij een buitenlandse adoptie meldt u zich aan bij de dienst Burgerzaken van uw woonplaats om de adoptieakte te laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Wat meebrengen?

  • uw identiteitskaart
  • het bewijs van registratie van de buitenlandse adoptie van de Federale Centrale Autoriteit
  • de beëidigde vertaling van de adoptieakte
  • de geboorteakte van het adoptiekind