Adreswijziging

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Leven van uw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven.

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Hoe aanvragen ?

Hoe geeft u uw adreswijziging door?

  • U meldt de adreswijziging via het e-loket van uw nieuwe gemeente.
  • U maakt een afspraak bij uw nieuwe gemeente (enkel voor personen die niet over een computer of internet beschikken).

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig met uw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart te laten aanpassen. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Kostprijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Wat meebrengen?

De aangifte doet u via het e-loket van uw nieuwe gemeente.

Na positieve controle door de wijkagent, maakt u een afspraak bij uw nieuwe gemeente om uw identiteitskaart te laten aanpassen. Bij voorkeur komt één van de meerderjarige gezinsleden alleen naar het gemeentehuis met de identiteitskaarten van het hele gezin.

  • de elektronische identiteitskaarten met pincodes van alle gezinsleden.

Bent u niet meer zeker van uw pincode, breng dan zeker ook uw pukcode mee.